Zapytania ofertowe


efrr_samorzad_kolor

24.05.2017 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem:

„Zakup wyposażenia obiektu – Zadanie 2 – Łóżka pojedyncze – 20 szt.”

do zamawiającego wpłynęło sześć ofert. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer cztery złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Stolarz” s.c. Piotr i Helena Ludwiczak, ul. Gen. J.Karge 2, 64-330 Opalenica

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.
Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

24.05.2017 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem:

„Zadanie 3 – Telewizor Samsung 32ED470 – 10 szt.”

do zamawiającego wpłynęły cztery ofert. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer cztery złożona przez firmę:

„MCM COMPUTER Marcin Walkowiak, ul. Polska 70, 60-401 Poznań”

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.
Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

24.05.2017 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem:

„Zadanie 4 – Zestaw krzeseł do restauracji z drewna litego bukowego (150 szt.) – 1 szt.”

do zamawiającego wpłynęło pięć ofert. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer pięć złożona przez firmę:

„Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Zuwo”, ul. J III Sobieskiego 46c, 62-030 Luboń”

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.
Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

24.05.2017 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem:

„Zadanie 5 – Zestaw krzeseł konferencyjnych tapicerowanych (100 szt.) – 1 szt.”

do zamawiającego wpłynęło sześć ofert. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer pięć złożona przez firmę:

„MEXTRA GROUP Spółka Cywilna, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle”

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.
Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

24.05.2017 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem:

„Zadanie 6 – Zestaw stołów drewnianych 140 x 70 (25 szt.), 70 x 70 (15 szt.) do restauracji – 1 szt.”

do zamawiającego wpłynęło pięć ofert. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer pięć złożona przez firmę:

„Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Zuwo”, ul. J III Sobieskiego 46c, 62-030 Luboń”

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.
Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

24.05.2017 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem:

„Zadanie 7 – Zestaw stołów konferencyjnych (30 szt.) – 1 szt.”

do zamawiającego wpłynęło sześć ofert. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer pięć złożona przez firmę:

„MEXTRA GROUP Spółka Cywilna, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle”

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.
Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

24.05.2017 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem:

„Zadanie 8 – Zestaw mebli wypoczynkowych do lobby – 1 szt.”

do zamawiającego wpłynęło pięć ofert. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer pięć złożona przez firmę:

„Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Zuwo”, ul. J III Sobieskiego 46c, 62-030 Luboń”

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.
Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

24.05.2017 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem:

„Zadanie 9 – Zestaw mebli pokojowych – 10 szt.”

do zamawiającego wpłynęło sześć ofert. Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer pięć złożona przez firmę:

„Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Stolarz” s.c. Piotr i Helena Ludwiczak, ul. Gen. J.Karge 2, 64-330 Opalenica”

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.
Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

23.02.2017 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

Zarząd spółki Wielspin zaprasza wykonawców do składania ofert w ramach zadania pod nazwą: „Zakup wyposażenia obiektu”

Kody CPV: 39143110-0, 39150000-5, 39153000-9, 39156000-0, 39516100-3, 39112000-0,  32324600-6.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik-nr-1-specyfikacja

Załącznik-nr-2-Formularz-ofertowy

Załącznik-nr-3-Projekt-umowy

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-oferenta

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-braku-powiązań

30.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zadanie 8 – Zestaw komputerowy: komputer HP 280 G1 K8L51ES z monitorem Dell E2216H 21,5” – 2 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

30.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zadanie 6 – Wizualizer AverVision F17HD – 1 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

30.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup sprzętu IT –Zadanie 3 – Laptop HP ProBook 450 G3 P4A47EA – 5 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

22.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup wyposażenia obiektuZadanie 3Telewizor Samsung 32ED470 – 10 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

19.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup wyposażenia obiektuZadanie 5Zestaw krzeseł konferencyjnych tapicerowanych (100 szt.) – 1 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

18.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup oprogramowania – zadanie 2 Licencja programu rezerwacyjnego Chart z modułami rozszerzającymi.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

18.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup wyposażenia obiektuZadanie 2 – Łóżka pojedyncze – 20 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

17.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup wyposażenia obiektuZadanie 2 – Łóżka pojedyncze – 20 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

11.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup wyposażenia obiektuZadanie 9Zestaw mebli pokojowych – 10 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

9.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zadanie 4 – Zestaw krzeseł do restauracji z drewna litego bukowego (150 szt.) – 1 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

8.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zadanie 6 – Zestaw stołów drewnianych 140 x 70 (25 szt.), 70 x 70 (15 szt.) do restauracji – 1 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

8.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup wyposażenia obiektu – zadanie nr 8  Zestaw mebli wypoczynkowych do lobby – 1 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

5.08.2016 Puszczykowo

W związku z realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup wyposażenia obiektu – zadanie 1” do zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta złożona przez firmę:

GORT POLSKA Sp.z.o.o. Ul. Puławska 426 02-884 Warszawa

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.

Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.

19.07.2016 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup sprzętu IT Zadanie 7 – Zestaw audio PIONEER A-10-S 50W z 6 głośnikami – 2 szt.” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

19.07.2016 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zadanie 4 – Rzutnik Epson EB-1980WU – 1 szt. Kod CPV: 32321200-1” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

19.07.2016 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup sprzętu IT –Zadanie 2 – Ekran multimedialny AVTek ścienny Business Electric 300P ” do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

29.06.2016 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup sprzętu IT – zadanie 5” do zamawiającego wpłynęło pięć ofert:

Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer trzy złożona przez firmę:

ADVISOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.

Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.

10.06.2016 Puszczykowo

W związku z zadaniem „Zakup sprzętu IT” do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Do której godziny należy dostarczyć ofertę?

Odpowiedzi zamawiającego:

Oferty na wszystkie zadania należy dostarczyć do godziny 16.00 dnia na który wyznaczony jest termin składania ofert.

7.06.2016 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

Zarząd spółki Wielspin zaprasza wykonawców do składania ofert w ramach zadania pod nazwą: „Zakup wyposażenia obiektu”

Kody CPV: 39143110-0, 39150000-5, 39153000-9, 39156000-0, 39516100-3, 39112000-0,  32324600-6.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 -specyfikacja

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

 

2.06.2016 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

Zarząd spółki Wielspin zaprasza wykonawców do składania ofert w ramach zadania pod nazwą: „Zakup oprogramowania”
Kody CPV: 48000000-8

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

 

31.05.2016 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

„SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.”

Zarząd spółki Wielspin zaprasza wykonawców do składania ofert w ramach zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu IT”
Kody CPV: 32321200-1, 32420000-3, 30213100-6, 48820000-2, 30213000-5

Zapytanie ofertowe IT

Załączniki:

Załącznik nr 1 – specyfikacja urządzeń
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

20.01.2016 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Rozbudowa z przebudową oraz termomodernizacja budynku ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego z infrastrukturą” do zamawiającego wpłynęły trzy oferty:

Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer dwa złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Budowlane Tempus Sp. z o.o. Szkolna 16, Lasocice 64-100 Leszno

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.

Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.

23.12.2015 Puszczykowo

W związku z planowaną realizacją przez firmę Wielspin Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą

SPALOGIC – ośrodek specjalizujący się w terapii i profilaktyce problemów psychicznych, podnoszeniu jakości życia oraz zwiększaniu wydajności pracowników i sportowców innowacyjną metodą terapii akceptacji i zaangażowania ACT.

i realizowanym w ramach tego projektu zadaniem „Zakup oprogramowania – Zadanie 5 – Microsoft Office 365 Business Essentials – 11 szt” do zamawiającego wpłynęły trzy oferty:

Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert zostaje wybrana oferta numer dwa złożona przez firmę:

ADVISOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Św. Wincentego 7
61-003 Poznań

Oferta wyżej wymienionej firmy jest ofertą najkorzystniejszą.

Protokół z wyboru oferty jest udostępniany do wglądu w siedzibie oferenta.

16.12.2015 Puszczykowo

Zarząd spółki Wielspin zaprasza wykonawców do składania ofert w ramach zadania pod nazwą: „Zakup oprogramowania – Zadanie 5 – Microsoft Office 365 Business Essentials – 11 szt”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Załączniki do zapytania ofertowego:

Osoba odpowiedzialna za zapytanie ofertowe:
Jacek Czeszewski
e-mail: jacek.czeszewski@wielspin.pl

11.12.2015 Puszczykowo

W związku z zadaniem „Rozbudowa z przebudową oraz termomodernizacja budynku ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego z infrastrukturą” do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

 1. Czy zamawiający wymagał będzie zastosowania na dachu zielonym gotowych mat wegetacyjnych, czy też zazielenienie wykonać można przez nasadzenie sukulentów w ilości 9-12 sztuk/m2?
 2. W związku z brakiem w materiałach przetargowych dokładnych wskazówek co to cementyzacji i mikropalowania gruntu, prosimy o wskazanie, czy ich wykonanie jest obligatoryjne, czy też przyjąć można inny sposób zabezpieczenia istniejących budynków, pozwalający na wykonanie projektowanych elementów budynku? W przypadku, jeśli cementyzacja i mikropalowanie będą wymagane, prosimy o dołączenie szczegółowych projektów, pozwalających na ich rzetelne wyofertowanie.
 3. Prosimy o udostępnienie rzutów, projektów oraz informacji określających technologię i materiały, według których wykonać należy zbiorniki do retencji wody deszczowej.
 4. Prosimy o określenie typu nawierzchni do zastosowania na drogach, chodnikach i placach (kształt, wymiary, kolor, faktura, itp.)
 5. Prosimy o określenie, czy zamawiający zapewni zaopatrzenie terenu budowy w wodę i energie elektryczną .
 6. Prosimy o wskazanie czy w trakcie prowadzenia prac, istniejąca część budynku będzie wyłączona z eksploatacji, a jeśli nie to określenie, czy będą występowały ograniczenia w prowadzeniu robót głośnych.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 12. Projekt zbiornika jest dostępny do wglądu w siedzibie zamawiającego. Projekt zostanie przesłany do potencjalnych oferentów którzy wyrazili zainteresowanie niniejszym zapytaniem ofertowym drogą elektroniczną w dniu 11.12.2015.

Ad. 18. Zostały tu wycenione prace związane z naprawą oraz przystosowaniem do podłączenia nowego zasilania z projektowanej kotłowni istniejącego rozdzielacza.

Ad. 25. Zamawiający nie przewiduje odstępstw w tej kwestii, muszą to być gotowe maty wegetacyjne.

Ad.26.  Jak w odpowiedzi na pytanie 9.

Ad.27. Jak w odpowiedzi na pytanie 12.

Ad.28. Wymagana nawierzchnia to starobruk dolnośląski produkcji Betard.

Ad.29. Zamawiający udostępni miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zamontuje na własny koszt liczniki energii i wody, rozliczenie miesięczne na podstawie wskazań liczników.

Ad.30. Obiekt będzie wyłączony z eksploatacji.

 

09.12.2015 Puszczykowo

W związku z zadaniem „Rozbudowa z przebudową oraz termomodernizacja budynku ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego z infrastrukturą” do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

 1. W nawiązaniu do przekazanej dokumentacji (opis techniczny, architektura) proszę o wskazanie systemowego rozwiązania dachu zielonego z izolacją o łącznym ciężarze całkowitym w stanie nasycenia wodą nie większym niż przyjęty w obliczeniach, tj.53kg/m2?
 2. Proszę o szczegółowy opis oraz rysunki dotyczące wykonania wzmocnienia w technologii Keller. Czy we wszystkich wskazanych miejscach należy wykonać ten sam sposób wzmocnienia?
 3. Czy Zamawiający dysponuje Decyzją Pozwoleniem na budowę dotyczącą przedmiotowej Inwestycji. Jeżeli tak, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego udostępnienie.
 4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji: Projektu zagospodarowania terenu w celu prawidłowego przygotowania oferty.
 1. Jakie wyposażenie za kpl. w poz. nr 1 przedmiaru, należy przyjąć do demontażu celem prawidłowej wyceny?.
 1. Pozycja przedmiaru nr 345  obudowa podciągów bez malowania pod wykończenie płytą laminowaną, nie przewiduje zabudowy tą płytą, proszę o podanie ilości i jaką płytę zastosować do okładziny stropów?
 1. Uprzejmie proszę o podanie informacji, jakie wpusty dachowe z matą podgrzewaną należy zastosować na dachu zielonym (typ, przekrój, ilości)
 1. Czy budowany obiekt będzie pełnił głównie funkcję rehabilitacyjną, czy będzie też oferował stałe zakwaterowanie wraz z dodatkową opieką lekarską – pielęgniarską?
 2. Prosimy o przedstawienie dokumentacji na wykonanie pali, celem zabezpieczenia istniejącego budynku. Brak ww. dokumentacji uniemożliwia wykonanie wyceny.
 3. Prosimy o wskazanie miejsca składowania gruzu z rozbiórek (jaką odległość przyjąć do wyceny). Przedmiar przewiduje odległość 10km.
 4. Czy platforma schodowa wchodzi w zakres wyceny?
 5. Zwracamy się prośbą o udostępnienie dokumentacji na zbiorniki? Brak tej dokumentacji uniemożliwia wycenę zbiorników.
 6. Prosimy o udostępnienie dokumentacji architektury w formacie dwg.
 7. Czy Inwestor planuje wymianę istniejących opraw na elewacji budynku?
 8. Prosimy o udostępnienie uzgodnień z gestorami sieci (wod.–kan.).
 9. Zwracamy się z pytaniem po czyjej Stronie są ewentualne koszty związane z wpięciami w istniejące sieci.
 10. Prosimy o udostępnienie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, które stanowi odrębne opracowanie.
 11. Prosimy o wyjaśnienie, co Inwestor rozumie poprzez zmodernizowanie i poprawienie stanu technicznego istniejących obiegów grzewczych oraz gdzie wycenić roboty z tym związane?
 12. W kotłowni znajdują się 2 wpusty podłogowe (prawdopodobnie istniejące). Czy zgodnie z rys nr 3/S należy dokonać wymiany wpustów oraz instalacji z tym związanych? Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie obmiarów o ten zakres.
 13. Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków konstrukcji i mocowań kominów spalinowych oraz wywiewu z kotłowni.
 14. Na kanalizacji sanitarnej znajduje się studnia do likwidacji oraz połączenie instalacji poprzez trójnik. Dodatkowo do zamontowania jest nowa studnia poza budynkiem. Prosimy o uzupełnienie obmiarów o ten zakres robót.
 15. W załączonym Kosztorysie jest pozycja pn.: ”Pozostałe roboty wg obmiaru i przedmiaru wykonawcy”. Prosimy o wyjaśnienie co Inwestor ma na myśli, co należy wycenić w tej pozycji??
 16. Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków separatora wraz z studzienką do poboru próbek.
 17. Prosimy o udostępnienie specyfikacji określającej zawartość pozycji nr 71 kosztorysu – instalacji kanalizacji sanitarnej.

 

Odpowiedzi zamawiającego:

Ad.1. Wycenić należy system dachu zielonego XEROFLOR zgodnie z przedmiarem.

Ad.2. Nie opracowano szczegółowego planu wzmocnienia – szczegółowy zakres prac jest możliwy do ustalenia w trakcie prowadzenia prac. projektant zakłada wzmocnienie iniekcyjne-na rzucie fundamentów określono zakres powierzchniowy i objętościowy prac.wykonawca może przedstawić propozycję własnego rozwiązania w/w zakresu prac.

Ad.3. Na dzień dzisiejszy zamawiający nie dysponuje pozwoleniem na budowę. Zamawiający powinien otrzymać pozwolenie na budowę do dania 16.12.2015.

Ad.4. Projekt zagospodarowania terenu jest częścią projektu budowalnego dostępnego do wglądu w siedzibie zamawiającego. Projekt zostanie przesłany do potencjalnych oferentów którzy wyrazili zainteresowanie niniejszym zapytaniem ofertowym drogą elektroniczną w dniu 09.12.2015.

Ad.5.

– szafy (wnękowe)wbudowanych między ścianami

– wieszaki

– podest w sali restauracyjnej

– podziały i wygrodzenia z siatki stalowej

– lustra

– uchwyty gaśnic

– narożne listwy zabezpieczające

– elementy wentylacji wraz z obudowami

– biały montaż i armatura

– grzejniki

– pochwyty dla niepełnosprawnych

– mydelniczki, suszarki i inne akcesoria łazienkowe

– zbędne instalacje wod-kan, co itp.

– urządzenia kotłowni

 

– włączniki, gniazdka

– lampy

– zbędne instalacje elektryczne i niskoprądowe

– instalacja odgromowa

– itp.

Ad.6.  Roboty należy wykonać zgodnie z opisem pozycji 345, elementy wykończeniowe z płyt laminowanych (zgodnie z detalami sufitów) wykona firma stolarska, która otrzyma odrębne zlecenie na ten zakres prac.

Ad.7. Wpusty grawitacyjne Wavin z elementem grzejnym 18W zasilany 230 V, mata grzewcza niezależna.

Ad.8. Nie. Zakład nie będzie oferował zakwaterowania z dodatkową opieką lekarską i pielęgniarską.

Ad.9. Nie opracowano planu wykonania pali – szczegółowy zakres prac jest możliwy do ustalenia w trakcie prowadzenia prac. projektant zakłada wzmocnienie iniekcyjne-na rzucie fundamentów określono zakres powierzchniowy i objętościowy prac. wykonawca może przedstawić propozycję własnego rozwiązania w/w zakresu prac.

Ad.10.  Legalne miejsce składowania gruzu musi znaleźć Wykonawca. Odległość podaną w kosztorysie należy traktować szacunkowo. Wykonawca jest zobowiązany odwieźć gruz do miejsca składowania.

Ad.11. Platforma schodowa nie jest przedmiotem wyceny.

Ad.12. Odpowiedź na pytanie zostanie przedstawiona w dniu 11.12.2015.

Ad.13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępnienia projektu w formacie DWG.

Ad.14. Na elewacji zaprojektowano oprawy nad wejściami oprawy F.1 (będącymi też wyjściami ewakuacyjnymi; 2 szt – piwnica + 3 szt parter) oraz cztery oprawy F.2 na elewacji na parterze. Rysunki: 2/E i 3/E. Zbędne oprawy należy usunąć.

Ad.15. Uzgodnienia z gestorami sieci (wod.-kan.) dostępne są do wglądu w siedzibie zamawiającego. Uzgodnienia zostaną również przesłane do potencjalnych oferentów którzy wyrazili zainteresowanie niniejszym zapytaniem ofertowym drogą elektroniczną w dniu 10.12.2015.

Ad.16. Zamawiający zakłada że wykorzystane zostaną istniejące przyłącza sieci.

Ad.17. Jak w odpowiedzi na pytanie 16.

Ad.18. Odpowiedź na pytanie zostanie przedstawiona w dniu 11.12.2015.

Ad.19. Wpusty należy wymienić. Prace te są uwzględnione w dziale „Instalacja kanalizacyjna”.

Ad.20. Szczegółowe rysunki konstrukcji i mocowań kominów spalinowych oraz wywiewu z kotłowni zostaną przesłane do potencjalnych oferentów w dniu 10.12.2015

Ad.21. W załączeniu kosztorys na roboty dodatkowe związane z likwidacją studni oraz połączenie instalacji poprzez trójnik, wskazane pozycje należy wstawić do kosztorysu robót sanitarnych dział ”Pozostałe roboty wg obmiaru i przedmiaru Wykonawcy”.

Ad.22. W tym dziale należy ująć ewentualne roboty nie uwzględnione w przekazanym kosztorysie / przedmiarze a konieczne do prawidłowego wykonania robót (dotyczy wszystkich branż).

Ad.23. Szczegółowe rysunki separatora są do wglądu w siedzibie zamawiającego. Rysunki zostaną również przesłane do potencjalnych oferentów którzy wyrazili zainteresowanie niniejszym zapytaniem ofertowym drogą elektroniczną w dniu 09.12.2015.

Ad.24. Pozycja 71 kosztorysu zawiera dostawę i montaż urządzeń:

1 Przegroda do pisuarów – 4 szt.

2 Dozownik do mydła w pianie Merida Stella Maxi – 13 szt.

3 Elektryczna suszarka do rąk Merida Starflow EIM 101 – 5 szt.

4 Pojemnik na papier toaletowy Merida Stella Mini BSM201 – 9 szt.

5 Szczotka do WC Merida GIM 301 – 9 szt.

6 Wieszak podwójny Mertida MHW 31 – 13 szt.

7 Kosz pedałowy Merida KSP103

8 Blat do umywalek – konglomerat Harmonia Merida Technistone – 2 x 2,10m; 2 x 2,15m

9 Uchwyt obustronny do umywalki – 1 szt.

10 Uchwyt obustronny przy WC 60 cm A 81000090A – 2 szt.

11 Uchwyt prosty 40 cm do kabiny AMS-Plus Luboń stal nierdzewnej – 9 szt.

12 Uchwyt obustronny 70 cm Roca nr ref. A 81000060A – 1 szt.

13 Uchwyt kątowy prysznicowy AMS-Plus Luboń UKP-500/300 lub UKL-500/300 – 1 szt.

14 Taboret prysznicowy T-500 AMS-Plus Luboń – 1 szt

 

Na wniosek potencjalnego wykonawcy Zamawiający przychyla się do wniosku o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.12.2015 do godziny 12.00.

W związku z przedłużeniem terminu Zamawiający przedłuża termin składania zapytać do 10.12.2015 do godziny 15.00.

27.11.2015 Puszczykowo

Zarząd spółki Wielspin zaprasza wykonawców do składania ofert w ramach zadania pod nazwą: Rozbudowa z przebudową oraz termomodernizacja budynku ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego z infrastrukturą. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZMIANA UMOWY

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik 1 FORMULARZ OFERTY
Załącznik 1.1 ROBOTY BUDOWLANE
Załącznik 1.2 ROBOTY SANITARNE
Załącznik 1.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
Załącznik 2 OŚWIADCZENIA OFERENTA
Załącznik 3 UMOWA (PROJEKT)
Załącznik 4 WYKAZ ROBÓT
Załącznik 5 INFORMACJE O PODWYKONAWCACH
Załącznik 6 OŚWIADCZENIE OFERENTA o braku powiązań

Osoba odpowiedzialna za zapytanie ofertowe:
Jacek Czeszewski
e-mail: jacek.czeszewski@wielspin.pl